Επικοινωνία

Γραφεία: info@vimatec.eu
+30 2310 858 561
+30 2310 852 502

Εργοστάσιο: factory@vimatec.eu
+30 2310 780 950

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην παρακάτω φόρμα για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει σχετικά με τη VIMATEC.

Τα Προϊόντα μας

Τα βελτιωτικά σκυροδέματος και κονιαμάτων δρουν με φυσικοχημικό τρόπο και προσφέρουν ποικίλες βελτιώσεις:

α) Στα νωπά μίγματα, διευκολύνοντας το χρήστη στο έργο του.
β) Στα σκληρυμένα μίγματα, επηρεάζοντας θετικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των δομικών κατασκευών.
Προστίθενται κυρίως στη μάζα των νωπών τσιμεντομιγμάτων προσδίδοντάς τους βελτιωμένες ή πρόσθετες ιδιότητες. Έτσι διευρύνονται και οι δυνατότητες εφαρμογής. Με πολύ απλό τρόπο, δηλαδή με προσθήκη μικροποσοτήτων των υλικών αυτών, επιτυγχάνονται θεαματικές βελτιώσεις στην ποιότητα του σκυροδέματος και των κονιαμάτων.
Τα εποξειδικά συστήματα είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας για συγκόλληση, επισκευή και επιφανειακή προστασία κυρίως στοιχείων σκυροδέματος. Χάρη στη μεγάλη συμβατότητά τους με το σκυρόδεμα και το χάλυβα – αλλά και σχεδόν όλα τα οικοδομικά υλικά – καθώς και τις πολύ υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές τους, επιτρέπουν απλές και κομψές (μικρού πάχους) λύσεις αποκαταστάσεων, ενισχύσεων και επιστρώσεων σκυροδέματος.

Εποξειδικά Συστήματα – Τεχνικό φυλλάδιο

Τα πολυουρεθανικά συστήματα αποτελούνται από υλικά προηγμένης τεχνολογίας που προσφέρουν αντοχή σε καιρικές συνθήκες και γήρανση. Έχουν ευρεία γκάμα εφαρμογών και λόγω των εξαιρετικών χημικών και μηχανικών αντοχών τους προσφέρουν  κορυφαία προστασία στις επιφάνειες που εφαρμόζονται.

Τα έτοιμα κονιάματα δίνουν τη δυνατότητα αξιόπιστων ποιοτικά κατασκευών σε συνδυασμό με ανταποδοτικό κόστος. Παράλληλα η επέμβαση του χρήστη περιορίζεται μόνο στην προσθήκη νερού, άρα εκμηδενίζεται η πιθανότητα λάθους στη σύνθεση του υλικού εφαρμογής. Οι ειδικές συνθέσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν στα προκατασκευασμένα ξηρά κονιάματα επιτρέπουν την καθιέρωση νέων προϊόντων, πέραν των κλασικών χρήσεων σε τοιχοποιία και σοβάτισμα. Η χρήση προπαρασκευασμένων συγκολλητικών κονιαμάτων σε μορφή κόλλας και έγχρωμουαρμόστοκου άλλαξε τον τρόπο τοποθέτησης πλακιδίων τοίχου και δαπέδου με την καθιέρωση της μεθόδου λεπτής συνδετικής στρώσης. Η ποικιλία τύπων των προϊόντων αυτών καλύπτει κάθε απαίτηση εφαρμογής. Η εύκολη εφαρμογή και ο μεγάλος χρόνος κατεργασίας της κόλλας πλακιδίων αλλά και η μεγάλη χρωματική ποικιλία των αρμόστοκων είναι ιδιότητες που μόνο ένα προπαρασκευασμένο βιομηχανικό κονίαμα μπορεί να προσφέρει.

Χρώματα υδατικής διασποράς για επιφάνειες ανόργανης βάσης οικοδομημάτων. Διακρίνονται σε συνήθη διακοσμητικά, ειδικά χρώματα και αστάρια προετοιμασίας υποστρώματος. Καλύπτουν όλες τις ανάγκες εφαρμογών: υδροχρώματα υψηλής αναπνοής, πλαστικά μεγάλης ανθεκτικότητας, ακρυλικά χρώματα προσόψεων, αντιμουχλικά για υγρούς χώρους και υψηλής ποιότητας ακρυλικά για βατά δάπεδα. Προσφέρουν ιδανική σχέση ποιότητας / κόστους.

Τα οργανικά επιχρίσματα αποτελούν την τελική επίστρωση των σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ/ETICS).

Tα ΣΕΘ έχουν καθιερωθεί σαν μέθοδος εξωτερικής θερμομόνωσης διότι προσφέρουν βέλτιστη λύση από άποψη δομικής φυσικής (εφαρμογή στην εξωτερική πλευρά του κελύφους του κτιρίου) αλλά και σημαντικά κατασκευαστικά πλεονεκτήματα (εξωτερική αρχιτεκτονική διαμόρφωση του οικοδομήματος, ανακαίνιση χωρίς διακοπή λειτουργίας του κτιρίου).

Τα οργανικά τελικά επιχρίσματα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που πρέπει να διασφαλίζει η εκτεθειμένη σε πολλαπλές φυσικοχημικές επιδράσεις επιφάνεια του κτιρίου.

Προσφέρουν μεγάλη πρόσφυση στο υπόστρωμα, ελαστικότητα, στεγανότητα καθώς και υδρατμοπερατότητα (διαπνοή της κατασκευής).

Εφαρμόζονται εύκολα (είναι ετοιμόχρηστα) και σε μικρό πάχος. Τέλος λόγω της χρωματικής τους προσαρμογής κάνουν περιττή την εξωτερική βαφή των κτιριακών προσόψεων.

Τα στεγανωτικά υλικά χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν την εισβολή του νερού στα δομικά στοιχεία: σε ταράτσες, τοίχους, υπόγεια, δεξαμενές κλπ. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τα κατασκευαστικά δεδομένα αλλά κυρίως ανάλογα με τη μορφή προσβολής του νερού. Η πολυμορφία των στεγανωτικών απαιτήσεων αντιμετωπίζεται με μεγάλη γκάμα υλικών. Ιδιαίτερη περίπτωση στεγάνωσης αποτελούν τα ευπαθή σημεία των κατασκευαστικών αρμών και των ρωγμών. Τα σφραγιστικά-συγκολλητικά αρμών πρέπει να παρουσιάζουν διαρκή παραμορφωσιμότητα και άριστη συγκόλληση στα οικοδομικά υλικά, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και αισθητική κάλυψη (χρώμα ή δυνατότητα βαφής τους). Ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση υπάρχει αντίστοιχη επιλογή σφραγιστικών υλικών.

Τα υαλοπλέγματα εφαρμόζονται σαν οπλισμός διαφόρων επιστρώσεων οικοδομικών στοιχείων:

α) Ανάμεσα από στεγανωτικές επαλείψεις για δημιουργία ισχυρών μεμβρανών.
β) Για ενίσχυση ρητινούχων π.χ. εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα ή στην πίσω πλευρά μαρμαροπλακών.
γ) Για ενίσχυση τσιμεντοκονιαμάτων δαπέδων ή επιχρισμάτων πάνω από θερμομονωτικές πλάκες (θερμοπροσόψεις).
Ισχυροποιούν κάθε μορφής επίστρωση, στην οποία ενσωματώνονται, αυξάνοντας τις αντοχές σε εφελκυσμό και κρούση και εκμηδενίζουν τις ρηγματώσεις από συρρίκνωση πήξης.

Ένα Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ) αποτελείται από ορισμένα υλικά με μια δεδομένη δομή και λειτουργία, που εφαρμόζεται για τη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων κτιρίων. Οι θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται στο υπόστρωμα με τη βοήθεια κόλλας και ειδικών βυσμάτων και καλύπτονται από μια εξωτερική επίστρωση. Αυτή η επίστρωση/επίχρισμα έχει σαν βάση ένα κονίαμα (βασικό επίχρισμα) οπλισμένο με ένα υαλόπλεγμα και ολοκληρώνεται με το έγχρωμο τελικό επίχρισμα.

Ένα ΣΕΘ προσφέρει:

  • την πιο σωστή, από άποψη οικοδομικής φυσικής, εφαρμογή θερμομόνωσης
  • προστασία του κτιριακού περιβλήματος από κάθε μορφή υγρασίας
  • ελεύθερη αρχιτεκτονική και χρωματική διαμόρφωση των προσόψεων

 

Παρουσίαση Σεμιναρίου Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο

 
Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες εφαρμόζονται σε υπόγεια οικοδομικά έργα για αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων του νερού, σαν μοντέρνα τεχνολογία, προσφορά της βιομηχανίας πλαστικών στην οικοδομική. Προστατεύουν τη στεγάνωση των υπόγειων κατασκευών και παροχετεύουν το νερό, αντικαθιστούν το μπετόν καθαριότητας κάτω από θεμελιώσεις και τοποθετούνται σε ταρατσόκηπους, κάτω από το χώμα, σε συνδυασμό με γεωύφασμα. Δεν απαιτείται ειδικό συνεργείο για την εφαρμογή τους και το ανταποδοτικό κόστος ενθαρρύνει τη χρήση τους. Τα γεωυφάσματα είναι κυρίως μη υφαντά υφάσματα από ίνες πολυπροπυλενίου. Χρησιμοποιούνται σαν μεμβράνες φίλτρου ή οπλισμού-διαχωρισμού στο έδαφος αλλά και στην αντεστραμμένη μόνωση (μεταξύ χαλικόστρωσης και θερμομόνωσης), σε ταρατσόκηπους και πάνω από ευπαθείς στεγανωτικές μεμβράνες. Διαχωρίζουν τις στρώσεις επιχώσεων από το ασταθές υπέδαφος εμποδίζοντας τη βύθισή τους και επιτρέπουν καλύτερη συμπύκνωση και αύξηση αντοχής τους. Στην κατασκευή αποστραγγιστικών αγωγών εμποδίζουν τη διείσδυση λεπτόκοκκων υλικών και αποτρέπουν τη διάβρωση (ξέπλυμα) φραγμάτων, θεμελίων γεφυρών και τοιχίων αντιστήριξης.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Μειωτής νερού / Ρευστοποιητής σκυροδέματος

[ΕΝ 934-2: Π 2]

Μειωτής νερού / Ρευστοποιητής σκυροδέματος

[ΕΝ 934-2: Π 2]

Μειωτής νερού υψηλού βαθμού / Υπέρ-ρευστοποιητής σκυροδέματος

[ΕΝ 934-2: Π 3.1 & Π 3.2]

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος

[ΕΝ 934-2: Π 8]

Επιβραδυντής πήξης – Μειωτής νερού / Ρευστοποιητής σκυροδέματος

[ΕΝ 934-2: Π 10]

Επιβραδυντής πήξης – Μειωτής νερού υψηλού βαθμού / Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος

[ΕΝ 934-2: Π 11.1 & Π 11.2]

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών

[ΕΝ 1504-5]

Εποξειδική πάστα δύο συστατικών

[ΕΝ 1504-4]

Διαφανής εποξειδική εμποτιστική ρητίνη δύο συστατικών, με διαλύτες

[ΕΝ 13813]

Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες

[ΕΝ 13813]

Διαφανής αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες

[ΕΝ 13813]

Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική – υδραυλική επίστρωση τριών συστατικών

[ΕΝ 13813]

Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών με διαλύτες

Πολυουρεθανικό υδατοδιαλυτό βερνίκι δύο συστατικών

Ειδικό διαλυτικό για πολυουρεθανικά συστήματα

Πολυουρεθανικό υδατοδιαλυτό στεγανωτικό ταρατσών

[ΕΝ 1504-2]

Αδιάβροχο αστάρι διαλύτη για ελαστομερή στεγανωτικά και χρώματα

Ρητινούχο επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα

[ΕΝ 1504-7]

Έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

[EN 1504-3: PCC/R2]

Ινοπλισμένο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

[EN 1504-3: PCC/R2]

Ταχύπηκτο ρητινούχο και ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα

[ΕΝ 1504-3: PCC/R3]

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

[ΕΝ 1504-3: PCC/R2]

Εύχυτο, μη συρρικνούμενο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών

[ΕΝ 1504-3: CC/R4]

Λευκό υδρόχρωμα για εσωτερική χρήση

Πλαστικό χρώμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ακρυλικό χρώμα προσόψεων – υδατοδιαλυτό μπετονόχρωμα

Ακρυλικό χρώμα υψηλών αντοχών

Ακρυλικό αστάρι χρωμάτων και ελαστομερών στεγανωτικών

Aκρυλικό – χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων

Ετοιμόχρηστο, παστώδες, ακρυλικό τελικό επίχρισμα

[ΕΝ 15824]

Ετοιμόχρηστο, παστώδες, ακρυλικό-σιλικονούχο τελικό επίχρισμα

[ΕΝ 15824]

Ετοιμόχρηστο, διακοσμητικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα

[ΕΝ 15824]

Αστάρι πρόσφυσης οργανικών επιχρισμάτων

Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών με θερμομονωτικές ιδιότητες

Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών και τοίχων

Πολυουρεθανικό υδατοδιαλυτό στεγανωτικό ταρατσών

Πολυουρεθανικό υδατοδιαλυτό στεγανωτικό ταρατσών

[ΕΝ 1504-2]

Ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα

Μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου | ΤΑΙΝΙΑ NON WOVEN FABRIC PP

Κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS)

[EN 998-1: GP-CS IV]

Κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS)

[EN 998-1: GP-CS IV]

Κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS)

[EN 998-1: GP-CS IV]

Υψηλής ποιότητας κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS)

[EN 998-1: GP-CS IV]

Ετοιμόχρηστο, παστώδες, ακρυλικό τελικό επίχρισμα

[ΕΝ 15824]

Ετοιμόχρηστο, παστώδες, ακρυλικό-σιλικονούχο τελικό επίχρισμα

[ΕΝ 15824]

Μη υφαντό γεωύφασμα από ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλενίου

Μη υφαντό γεωύφασμα από ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλενίου

Μη υφαντό γεωύφασμα από ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλενίου

Η Εταιρεία μας

Η VIMATEC - Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1995, με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία χημικών δομικών υλικών. Πρόκειται για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των δομικών κατασκευών, καρπών της επιστημονικής συνεργασίας της Χημείας με την Οικοδομική. Ο νέος κλάδος που προέκυψε, η Δομική Χημεία, επιβάλλει πλέον όλο και εντονότερα τους δικούς της κανόνες στις σύγχρονες δομικές εφαρμογές.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτή τιμή

Βρίσκεται δίπλα στον κατασκευαστή προσφέροντας συνεχή τεχνική υποστήριξη

Άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών

Τα έργα μας

Πιστοποιήσεις