μαστίχη αρμών-πολυουρεθανική- σφραγιστική και συγκολλητική-πάστα ενός συστατικού-Vimaseal PU

VIMASEAL-PU

Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη αρμών

Σφραγιστική πάστα ενός συστατικού που μετατρέπεται μετά την επαφή της με τον ατμοσφαιρικό αέρα σε ελαστική μαστίχη με μεγάλη πρόσφυση. Ενδείκνυται για οικοδομικές και βιομηχανικές εφαρμογές με άριστη πρόσφυση σε κεραμικά, τσιμεντοειδή υλικά, μάρμαρα, γυαλί, ξύλα, μέταλλα, πλαστικά. Προσφέρεται σε συσκευασία λουκάνικου και φύσιγγας. Επιδέχεται βάψιμο.

Αποχρώσεις: γκρι, λευκή

F-EXT-INT-CC [ΕΝ 15651-1]

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


σφραγιστικό αρμών-πολυουρεθανικό-δύο σσυστατικών-μεγάλη ελαστικότητα-ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις-Vimapur 2K TH

VIMAPUR 2K/TH

Σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης δύο συστατικών

Τα δύο συστατικά μετά την ανάμιξή τους μετατρέπονται σε μια συνεκτική μάζα με μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις. Χρησιμοποιείται σε τεχνικά και υδραυλικά έργα για σφράγιση κυρίως κάθετων αρμών σκυροδέματος (θιξοτροπικός τύπος) πλάτους μέχρι 5 cm. Επιδέχεται βάψιμο μετά τον πολυμερισμό.

Απόχρωση: γκρι

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης δύο συστατικών-μεγάλη ελαστικότητα-ανθεκτικότητα-Vimapur 2K SL

VIMAPUR 2K/SL

Σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης δύο συστατικών

Τα δύο συστατικά μετά την ανάμιξή τους μετατρέπονται σε μια συνεκτική μάζα με μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις. Χρησιμοποιείται σε τεχνικά έργα για σφράγιση μόνον οριζόντιων αρμών σκυροδέματος (αυτοοριζοντιούμενος τύπος) πλάτους μέχρι 5 cm. Επιδέχεται βάψιμο μετά τον πολυμερισμό.

Απόχρωση: γκρι

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


αστάρι γενικής χρήσης-σφραγιστικά αρμών-για σφραγιστικά πολυουρεθανικής βάσης και ουδέτερες σιλικόνες-αστάρωμα-joint primer

JOINT PRIMER

Αστάρι γενικής χρήσης για σφραγιστικά αρμών

Ενδείκνυται για σφραγιστικά πολυουρεθανικής βάσης και ουδέτερες σιλικόνες. Επαλείφονται τα χείλη των αρμών και το σφραγιστικό τοποθετείται 15 λεπτά έως 3 ώρες μετά το αστάρωμα.

Download: Τεχνικό φυλλάδιο