ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες εφαρμόζονται σε υπόγεια οικοδομικά έργα για αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων του νερού, σαν μοντέρνα τεχνολογία, προσφορά της βιομηχανίας πλαστικών στην οικοδομική. Προστατεύουν τη στεγάνωση των υπόγειων κατασκευών και παροχετεύουν το νερό, αντικαθιστούν το μπετόν καθαριότητας κάτω από θεμελιώσεις και τοποθετούνται σε ταρατσόκηπους, κάτω από το χώμα, σε συνδυασμό με γεωύφασμα. Δεν απαιτείται ειδικό συνεργείο για την εφαρμογή τους και το ανταποδοτικό κόστος ενθαρρύνει τη χρήση τους. Τα γεωυφάσματα είναι κυρίως μη υφαντά υφάσματα από ίνες πολυπροπυλενίου. Χρησιμοποιούνται σαν μεμβράνες φίλτρου ή οπλισμού-διαχωρισμού στο έδαφος αλλά και στην αντεστραμμένη μόνωση (μεταξύ χαλικόστρωσης και θερμομόνωσης), σε ταρατσόκηπους και πάνω από ευπαθείς στεγανωτικές μεμβράνες. Διαχωρίζουν τις στρώσεις επιχώσεων από το ασταθές υπέδαφος εμποδίζοντας τη βύθισή τους και επιτρέπουν καλύτερη συμπύκνωση και αύξηση αντοχής τους. Στην κατασκευή αποστραγγιστικών αγωγών εμποδίζουν τη διείσδυση λεπτόκοκκων υλικών και αποτρέπουν τη διάβρωση (ξέπλυμα) φραγμάτων, θεμελίων γεφυρών και τοιχίων αντιστήριξης.