ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

Τα στεγανωτικά υλικά χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν την εισβολή του νερού στα δομικά στοιχεία: σε ταράτσες, τοίχους, υπόγεια, δεξαμενές κλπ. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τα κατασκευαστικά δεδομένα αλλά κυρίως ανάλογα με τη μορφή προσβολής του νερού. Η πολυμορφία των στεγανωτικών απαιτήσεων αντιμετωπίζεται με μεγάλη γκάμα υλικών. Ιδιαίτερη περίπτωση στεγάνωσης αποτελούν τα ευπαθή σημεία των κατασκευαστικών αρμών και των ρωγμών. Τα σφραγιστικά-συγκολλητικά αρμών πρέπει να παρουσιάζουν διαρκή παραμορφωσιμότητα και άριστη συγκόλληση στα οικοδομικά υλικά, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και αισθητική κάλυψη (χρώμα ή δυνατότητα βαφής τους). Ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση υπάρχει αντίστοιχη επιλογή σφραγιστικών υλικών.