ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

 

Τα έτοιμα κονιάματα δίνουν τη δυνατότητα αξιόπιστων ποιοτικά κατασκευών σε συνδυασμό με ανταποδοτικό κόστος. Παράλληλα η επέμβαση του χρήστη περιορίζεται μόνο στην προσθήκη νερού, άρα εκμηδενίζεται η πιθανότητα λάθους στη σύνθεση του υλικού εφαρμογής. Οι ειδικές συνθέσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν στα προκατασκευασμένα ξηρά κονιάματα επιτρέπουν την καθιέρωση νέων προϊόντων, πέραν των κλασικών χρήσεων σε τοιχοποιία και σοβάτισμα. Η χρήση προπαρασκευασμένων συγκολλητικών κονιαμάτων σε μορφή κόλλας και έγχρωμουαρμόστοκου άλλαξε τον τρόπο τοποθέτησης πλακιδίων τοίχου και δαπέδου με την καθιέρωση της μεθόδου λεπτής συνδετικής στρώσης. Η ποικιλία τύπων των προϊόντων αυτών καλύπτει κάθε απαίτηση εφαρμογής. Η εύκολη εφαρμογή και ο μεγάλος χρόνος κατεργασίας της κόλλας πλακιδίων αλλά και η μεγάλη χρωματική ποικιλία των αρμόστοκων είναι ιδιότητες που μόνο ένα προπαρασκευασμένο βιομηχανικό κονίαμα μπορεί να προσφέρει.