ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

 

Τα βελτιωτικά σκυροδέματος και κονιαμάτων δρουν με φυσικοχημικό τρόπο και προσφέρουν ποικίλες βελτιώσεις:
α) Στα νωπά μίγματα, διευκολύνοντας το χρήστη στο έργο του.
β) Στα σκληρυμένα μίγματα, επηρεάζοντας θετικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των δομικών κατασκευών.
Προστίθενται κυρίως στη μάζα των νωπών τσιμεντομιγμάτων προσδίδοντάς τους βελτιωμένες ή πρόσθετες ιδιότητες. Έτσι διευρύνονται και οι δυνατότητες εφαρμογής. Με πολύ απλό τρόπο, δηλαδή με προσθήκη μικροποσοτήτων των υλικών αυτών, επιτυγχάνονται θεαματικές βελτιώσεις στην ποιότητα του σκυροδέματος και των κονιαμάτων.