μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου PP-οπλισμός ασφαλτικών,ακρυλικών συνθετικών επαλείψεων-non woven fabric PP

NON WOVEN FABRIC PP

Μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου

Λεπτό ύφασμα ΡΡ, βάρους 40 g/m2 για οπλισμό ασφαλτικών, ακρυλικών ή άλλων συνθετικών επαλείψεων σε υποστρώματα με εκτεταμένες τριχοειδείς ρηγματώσεις.

Διαστασεις: 1,6 m x 100 m

ΤΑΙΝΙΑ NON WOVEN FABRIC PP

Μη υφαντό ύφασμα ΡΡ σε ταινία 10 cm για ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών κατά μήκος των ρωγμών

Διαστασεις: 10 cm x 100 m


οπλισμός-μη υφαντό-πολύ μεμβράνη-μεγάλη παραμορφωσιμότητα για μεγάλες μετατοπίσεις σε αρμούς και ρηγματώσεις-Fiberglass Mat

FIBERGLASS MAT

Μη υφαντό υαλοπίλημα

Το υαλοπίλημα βάρους 225 g/m2, χάρη στη βελονοειδή δομή του, δημιουργεί μια πολύ ισχυρή, σημαντικού πάχους στεγανωτική μεμβράνη με μεγάλη παραμορφωσιμότητα.

Εφαρμόζεται σε δύσκολες περιπτώσεις, όπου αναμένονται μεγάλες μετατοπίσεις σε αρμούς ή εκτεταμένες ρηγματώσεις.

Συνδυάζεται ιδανικά με το VIMELAST, το VIMABIT PLAST, το WATERBLOCK FLEX και άλλα παρεμφερή στεγανωτικά.

Διαστασεις: 1,1 m x 240 m