Μη υφαντά γεωυφάσματα από ίνες πολυπροπυλενίου (ΡΡ) ή πολυεστέρα (PES)

Εφαρμόζονται σαν μεμβράνη-φίλτρο αλλά και ενισχυτικός οπλισμός σε αποστραγγιστικά συστήματα (για προστασία από διείσδυση λεπτόκοκκων υλικών) καθώς και κάτω από λιθορριπές για έλεγχο της διάβρωσης φραγμάτων ή αναχωμάτων και αποφυγή υπόσκαψης θεμελιώσεων γεφυρών και τοίχων αντιστήριξης. Χρησιμοποιούνται επίσης για διαχωρισμό και ενίσχυση μεταξύ επιχωμάτων και υπεδάφους στην οδοποιϊα και σιδηροδρομική. Εφαρμόζονται στην αντεστραμμένη μόνωση ταρατσών αλλά και σε ταρατσόκηπους σαν προστατευτική μεμβράνη-φίλτρο.


vimatec-GTX-150-200-300

GTX 150

Mη υφαντό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου

Βάρος: 150 g/m²

Πάχος: 1,2 mm

Χρώμα: υπόλευκο

Διαστάσεις: 2 m x 100 m


vimatec-GTX-150-200-300

GTX 200*

Mη υφαντό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου

Βάρος: 200 g/m²

Πάχος: 1,5 mm

Χρώμα: υπόλευκο

Διαστάσεις: 2 m x 100 m


vimatec-GTX-150-200-300

GTX 300*

Mη υφαντό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου

Βάρος: 300 g/m²

Πάχος: 2,0 mm

Χρώμα: υπόλευκο

Διαστάσεις: 2 m x 100 m


* κατόπιν παραγγελίας