ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ένα Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ) αποτελείται από ορισμένα υλικά με μια δεδομένη δομή και λειτουργία, που εφαρμόζεται για τη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων κτιρίων. Οι θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται στο υπόστρωμα με τη βοήθεια κόλλας και ειδικών βυσμάτων και καλύπτονται από μια εξωτερική επίστρωση. Αυτή η επίστρωση/επίχρισμα έχει σαν βάση ένα κονίαμα (βασικό επίχρισμα) οπλισμένο με ένα υαλόπλεγμα και ολοκληρώνεται με το έγχρωμο τελικό επίχρισμα.

Ένα ΣΕΘ προσφέρει:

  • την πιο σωστή, από άποψη οικοδομικής φυσικής, εφαρμογή θερμομόνωσης
  • προστασία του κτιριακού περιβλήματος από κάθε μορφή υγρασίας
  • ελεύθερη αρχιτεκτονική και χρωματική διαμόρφωση των προσόψεων

Παρουσίαση Σεμιναρίου Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Κατεβάστε τα Πιστοποιητικά για τα Υλικά ΣΕΘ

chrome_selection_grFIXOTHERM_GREY

FIXOTHERM grey

Κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS)

Ινοπλισμένο, ρητινούχο κονίαμα με βάση το γκρι τσιμέντο. Χρησιμοποιείται σαν κόλλα θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS), ορυκτοβάμβακα (MW) και εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) καθώς και σαν βασικό επίχρισμα πάνω από τη θερμομόνωση με ενσωματωμένο οπλισμό υαλοπλέγματος.

[EN 998-1: GP-CS IV]

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


ETICS-WDVS-bonding mortar-adhesive and basic coating-for EPS,XPS,MW-fiber reinforced-resin improved mortar- based on white cement-fixotherm white

FIXOTHERM white

Κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS)

Ινοπλισμένο, ρητινούχο κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο. Χρησιμοποιείται σαν κόλλα θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS), ορυκτοβάμβακα (MW) και εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) καθώς και σαν βασικό επίχρισμα πάνω από τη θερμομόνωση με ενσωματωμένο οπλισμό υαλοπλέγματος.

[EN 998-1: GP-CS IV]

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


ETICS-WDVS-high quality bonding mortar-adhesive and basic coating-for EPS,XPS,MW-fiber reinforced-resin improved mortar- based on white cement-fixotherm super white

FIXOTHERM SUPER white

Υψηλής ποιότητας κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS)

Ινοπλισμένο, ενισχυμένο ρητινούχο κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο. Χρησιμοποιείται σαν κόλλα θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS), ορυκτοβάμβακα (MW) και εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) καθώς και σαν βασικό επίχρισμα πάνω από τη θερμομόνωση με ενσωματωμένο οπλισμό υαλοπλέγματος.

[EN 998-1: GP-CS IV]

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


organic coatings-ETICS-WDVS-paste-finishing coating-decorative-with acrylic resins-high adhesion elasticity waterproofing & vapour permeability-high resistance to hydro-thermo stress-full colour range

TOP DECOR ACRYL

Ετοιμόχρηστο, παστώδες, ακρυλικό τελικό επίχρισμα

Προσφέρει μεγάλη πρόσφυση, ελαστικότητα, στεγανότητα και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα και επομένως μεγάλη ανθεκτικότητα στις υγροθερμικές καταπονήσεις παρά το μικρό πάχος εφαρμογής του.

Αποτελεί το ιδανικό διακοσμητικό τελικό επίχρισμα σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ/ETICS).

Διαμόρφωση ανάγλυφης τελικής επιφάνειας

Τύπος GRAIN: σπυρωτή επιφάνεια
Μέγιστος κόκκος-πάχος στρώσης 1,0 mm: 2,0 kg/m²
1,5 mm: 2,5 kg/m²
2,0 mm: 3,0 kg/m²
Τύπος STRIPEγραμμωτή επιφάνεια  
Μέγιστος κόκκος-πάχος στρώσης 3,0 mm: 3,4 kg/m²

 

Προσφέρεται σε ποικιλία 224 αποχρώσεων NCS που ενδείκνυνται για ΣΕΘ/ETICS.

[ΕΝ 15824]

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


organic coating-ETICS-WDVS-silicone-paste-finishing & decorative-acrylic resins-high adhesion elasticity waterproofing & excellent vapour permeability-high resistance to hydro-thermo stress-full colour range

TOP DECOR SILICONE

Ετοιμόχρηστο, παστώδες, ακρυλικό-σιλικονούχο τελικό επίχρισμα

Προσφέρει μεγάλη πρόσφυση, ελαστικότητα, στεγανότητα και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα και επομένως μεγάλη ανθεκτικότητα στις υγροθερμικές καταπονήσεις παρά το μικρό πάχος εφαρμογής του. Αποτελεί το ιδανικό διακοσμητικό τελικό επίχρισμα σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ/ETICS). Διαμόρφωση ανάγλυφης τελικής επιφάνειας

Τύπος GRAIN: σπυρωτή επιφάνεια
Μέγιστος κόκκος-πάχος στρώσης 1,0 mm: 2,0 kg/m²
1,5 mm: 2,5 kg/m²
2,0 mm: 3,0 kg/m²
Τύπος STRIPEγραμμωτή επιφάνεια
Μέγιστος κόκκος-πάχος στρώσης 3,0 mm: 3,4 kg/m²

 

Προσφέρεται σε ποικιλία 224 αποχρώσεων NCS που ενδείκνυνται για ΣΕΘ/ETICS.

[ΕΝ 15824]

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


top-decore-plaster

TOP DECOR PLASTER

Ετοιμόχρηστο, διακοσμητικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα

Εφαρμόζεται εύκολα και με μεγάλη πρόσφυση, πάνω σε σκυρόδεμα, ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες και σαν τελικό επίχρισμα σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS). Δημιουργεί μία εύκαμπτη, αδιάβροχη και υδρατμοπερατή μεμβράνη (επιτρέπει την αναπνοή του κτιρίου).

Τύπος GRAIN: σπυρωτή επιφάνεια
Μέγιστος κόκκος-πάχος στρώσης 1,0 mm: 2,0 kg/m²
1,5 mm: 2,5 kg/m²
2,0 mm: 3,0 kg/m²

 

Προσφέρεται σε ποικιλία 224 αποχρώσεων NCS που ενδείκνυνται για ΣΕΘ/ETICS.

[ΕΝ 15824]

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


top-decore-primer 

TOP DECOR PRIMER

Αστάρι πρόσφυσης οργανικών επιχρισμάτων

Ετοιμόχρηστο αστάρι νερού με βάση ακρυλικές ρητίνες. Εφαρμόζεται σε κάθε πορώδη οικοδομική επιφάνεια πριν την εφαρμογή των οργανικών επιχρισμάτων TOP DECOR αλλά και των ακρυλικών και στεγανωτικών χρωμάτων VIMACRYL και VIMACOAT. Σταθεροποιεί το υπόστρωμα, βελτιώνει την πρόσφυση και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια του επιχρίσματος ή της βαφής.

Κατανάλωση: 0,10-0,20 kg/m²

Download: Τεχνικό φυλλάδιο


ltx-8_ltx-10

ΒΥΣΜΑΤΑ LTX – 10

Πλαστικά διαστελλόμενα βύσματα με πλαστικό καρφί και διάμετρο δίσκου 60 mm για διάφορα πάχη θερμομονωτικών πλακών

Διάμετρος βύσματος/διάτρησης: 10 mm

Κατάλληλα υποστρώματα: Σκυρόδεμα (Α), συμπαγή (B) και διάτρητα τούβλα (C), ελαφροσκυρόδεμα (D), πορομπετόν (Ε)

Βάθος αγκύρωσης: 50 mm

LTX 10 x   90 mm K
LTX 10 x 110 mm K
LTX 10 x 120 mm K
LTX 10 x 140 mm K
LTX 10 x 160 mm K

Πιστοποίηση σύμφωνα με ETAG 014


lmx-8_lmx-10

ΒΥΣΜΑΤΑ LMX – 8

Πλαστικά διαστελλόμενα βύσματα με χαλύβδινο καρφί με πλαστικό κεφάλι και διάμετρο δίσκου 60 mm για διάφορα πάχη θερμομονωτικών πλακών.

Διάμετρος βύσματος/διάτρησης: 8 mm

Κατάλληλα υποστρώματα : Σκυρόδεμα (Α), συμπαγή (B) και διάτρητα τούβλα (C), ελαφροσκυρόδεμα (D).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm

Για πορομπετόν (Ε) το βάθος αγκύρωσης αυξάνεται σε 65 mm.

LMX 8 x 95 mm K
LMX 8 x 115 mm K
LMX 8 x 135 mm K
LMX 8 x 155 mm K

Πιστοποίηση σύμφωνα με ETAG 014


fibermesh_75-160

FIBERGLASS MESH R 4 x 5 / 145

Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων

Λευκό, αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα για ενίσχυση του βασικού επιχρίσματος FIXOTHERM, που σπατουλάρεται πάνω από τις θερμομονωτικές πλάκες, σε Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Αυξάνει τις αντοχές του επιχρίσματος σε εφελκυσμό και κρούση.

Άνοιγμα καρέ: 4,0 x 5,0 mm

Βάρος: 145 g/m²

Διαστάσεις: 1 m x 50 m

Πιστοποίηση σύμφωνα με ETAG 004


fibermesh_75-160

FIBERGLASS MESH R 4 x 4 / 160

Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων

Λευκό, αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα για ενίσχυση του βασικού επιχρίσματος FIXOTHERM, που σπατουλάρεται πάνω από τις θερμομονωτικές πλάκες, σε Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Αυξάνει τις αντοχές του επιχρίσματος σε εφελκυσμό και κρούση.

Άνοιγμα καρέ: 4,0 x 4,0 mm

Βάρος: 160 g/m²

Διαστάσεις: 1 m x 50 m

Πιστοποίηση σύμφωνα με ETAG 004


odigos-ekinisis4214

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Οδηγός στήριξης της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών προφίλ αλουμινίου με νεροσταλάκτη

Πάχος θερμομονωτικών πλακών [mm]: 50, 80

Μήκος οδηγού: 2,5 m


karfotes-bides4282

ΒΥΣΜΑΤΑ – ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Πλαστικά βύσματα με πατούρα και γαλβανιζέ καρφωτή βίδα για τη στερέωση των οδηγών εκκίνησης.

Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 30 mm

Διάμετρος: 6 mm

Μήκος: 40, 60 mm


APOSTATIS4356

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Πλαστικά ειδικά τεμάχια (50×50 mm) που τοποθετούνται στα σημεία βυσμάτωσης πίσω από τον οδηγό εκκίνησης για κάλυψη της ανεπιπεδότητας του τοίχου.

Τύπος: ASH 3, ASH 5

Χρώμα: κόκκινο, κίτρινο

Πάχος: 3, 5 mm


SYND_ODIKWN4353

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Ειδικά πλαστικά τεμάχια που συνδέουν τα προφίλ του οδηγού εκκίνησης εξασφαλίζοντας ένα διάκενο 1-2 mm για απόσβεση συστολοδιαστολών.

Τύπος: SSV 30

Μήκος: 30 mm


FIBERGLASS (PVC) γωνιόκρανο

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Πλαστικό διάτρητο προφίλ με επικολλημένο αλκαλίμαχο πλέγμα. Για διαμόρφωση και ενίσχυση των ακμών στο βασικό επίχρισμα.

PVC: 25 x 25 mm

Πλέγμα: 10 x 12 cm

Μήκος: 2,5 m


FIBERGLASS (PVC) νεροσταλάκτης

ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ

Πλαστικό διάτρητο προφίλ με νεροσταλάκτη και επικολλημένο αλκαλίμαχο πλέγμα. Για διαμόρφωση οριζόντιων ακμών που οδηγούν το νερό σε κάθετη απορροή.

Πλέγμα: 10 x 10 cm

Μήκος: 2,5 m


afros_pu

ΑΦΡΟΣ PU ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Για σφράγισμα των μικρών διακένων μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών μετά τη στερέωσή τους.

Eφαρμόζεται με ειδικό πιστόλι.


spatoula4311s_MINI

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Ανοξείδωτη σπάτουλα με δόντια 10 x 10 mm για διάστρωση ανόργανης κόλλας-επιχρίσματος πάνω στις θερμομονωτικές πλάκες.

Η ίσια πλευρά εξυπηρετεί τη λείανση της τελικής επιφάνειας.

280 x 130 mm

500 x 140 mm


SPATOULA-4313S_MI

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ-ΤΡΙΒΙΔΙ

Χρησιμοποιείται για την κατεργασία-φινίρισμα της επιφάνειας των οργανικών επιχρισμάτων

280 x 140 mm