μαστίχη αρμών-πολυουρεθανική- σφραγιστική και συγκολλητική-πάστα ενός συστατικού-Vimaseal PU

VIMASEAL-PU

Polyurethane sealant and adhesive for joints

One-component sealant paste that turns into a flexible adhesive with great adhesion following context with atmospheric air. Recommended for construction and industrial use, with excellent adhesion on ceramic, cement materials, marble, glass, wood, metal and plastic. Available in ‘sausage’ tube and cartridge packaging. Paintable.

Shades: grey, white

F-EXT-INT-CC [ΕΝ 15651-1]

Download: Technical sheet


σφραγιστικό αρμών-πολυουρεθανικό-δύο σσυστατικών-μεγάλη ελαστικότητα-ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις-Vimapur 2K TH

VIMAPUR 2K/TH

Two-component polyurethane joint sealant

After being mixed, the two components turn into a cohesive mass with great elasticity and tolerance of weather conditions. Used for technical and plumbing works, mainly for sealing vertical concrete joints (thixotropic type) up to 5cm wide. Paintable after polymerisation.

Shade: grey

Download: Technical sheet


σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης δύο συστατικών-μεγάλη ελαστικότητα-ανθεκτικότητα-Vimapur 2K SL

VIMAPUR 2K/SL

Two-component polyurethane joint sealant

After being mixed, the two components turn into a cohesive mass with great elasticity and tolerance of weather conditions. Used for technical works, exclusively for sealing horizontal concrete joints (self-horizontal type) up to 5cm wide. Paintable after polymerisation.

Shade: grey

Download: Technical sheet


αστάρι γενικής χρήσης-σφραγιστικά αρμών-για σφραγιστικά πολυουρεθανικής βάσης και ουδέτερες σιλικόνες-αστάρωμα-joint primer

JOINT PRIMER

General use primer for joint sealants

Recommended for polyurethane-based sealants and neutral silicon products. The edges of the joints are coated and the sealant is applied 15 minutes to 3 hours after priming.

Download: Technical sheet